Schooltuinwerk

Schooltuinen

Ieder kind een eigen tuin

Schooltuinwerk vindt al sinds 1930 in de Zaanstreek plaats. Het is een actieve (!) manier om te leren over natuur en milieu. Schooltuinwerk is een zeer geschikte activiteit om aandacht te vragen voor voedselvoorziening en gezond eten. Tijdens schooltuinwerk wordt ondermeer aandacht besteed aan kringlopen in de natuur. Dood plantaardig materiaal kan dankzij het werk van bodemdiertjes weer worden gebruikt als mest in de tuintjes. Net als uw afval in de groene bak.

Jaarlijks begeleiden onze tuinleiders zo’n 500 leerlingen van 20 Zaanse basisscholen.
Ieder kind verzorgt van maart t/m oktober een eigen tuintje. Ze kweken er groentes, kruiden en snijbloemen en nemen die mee naar huis. D.m.v. de jaarlijkse “soeples” wordt van de oogst ter plaatse iets lekkers en gezonds gemaakt.
Er is in Zaanstad helaas maar één centraal schooltuinencomplex. Dat bevond zich ooit aan de Ringweg en tot voor kort aan Straat Poelenburg. Sinds 2005 is het te vinden in het Darwinpark tegenover de ingang van de stadsboerderij.