Sloop tiny forest

NME

Kaalslag tiny forest

4 november 2020

Dinsdagmiddag ontvingen wij een mail en foto’s van een buurtbewoner. De halve tiny forest is vernield tijdens werkzaamheden. Deze tiny forest (bestaand uit een tiny forest én een controlebosje) werd in 2015 aangelegd als eerste in Nederland. De ontwikkelingen van beide bosjes worden sinds de aanleg voortdurend gemonitord.
Navraag ter plaatse, leerde dat er een waterleiding onder het controlebosje doorloopt, en dat die verstevigd moet worden. Het is bijzonder vreemd en betreurenswaardig dat dit zonder verder overleg met de opdrachtgevers (gemeente Zaanstad en PWN) is uitgevoerd. Hekken zijn door werklieden aan de kant geschoven en 150 vierkante meters controlebos zijn weg gebuldozerd.
Ook het ZNMC is van tevoren niet op de hoogte gesteld van deze rücksichtsloze vernieling, anders hadden we er natuurlijk tegen geprotesteerd. Met nadruk is ons nu beloofd dat alle nog aanwezige bomen blijven staan en dat het controlebosje in ere wordt hersteld. Maar het blijft natuurlijk pijnlijk dat er weer zo’n knullige en onherstelbare fout is gemaakt tijdens werkzaamheden.