SMC

Natuurmuseum

Meesterproef SMC

29 oktober 2022

Examen-leerlingen van het St. Michaelcollege (Technasium) denken mee over de invulling van ons nieuwe gebouw en de buitenruimte eromheen. Zij doen dat in het kader van hun “meesterproef”. Aannemingsbedrijf Gebr. Van der Veekens is eveneens nauw betrokken bij dit project. De startbijeenkomst vond in september plaats op de locatie van ons nieuwe gebouw. Op 25 oktober presenteerden drie groepen leerlingen hun Plan van Aanpak. Twee groepen richten zich voornamelijk op de buitenruimte. Ze bedenken manieren om die zo duurzaam en klimaatadaptatief mogelijk in te richten. De derde groep concentreert zich op de binnenkant van het gebouw. Er komen meerdere functies in het gebouw: hoe kunnen de verschillende ruimten zo optimaal mogelijk worden ingericht? Voor alle groepen geldt bovendien dat ze kijken of er extra circulaire mogelijkheden zijn.
Bij de bijeenkomst waren deskundigen aanwezig die door V/d Veekens waren uitgenodigd: een landschapsarchitect en een civiel ingenieur. Zij vertelden enthousiast over hun praktijkervaringen. De leerlingen kunnen gebruik maken van deze deskundigen en op die manier met nog betere, goed-doordachte voorstellen komen aan het eind van het schooljaar. De samenwerking is nu al zeer stimulerend voor alle deelnemers en biedt veel perspectieven..