Over het ZNMC

Het Zaans Natuur en Milieu Centrum (voorheen stichting Natuur- en Milieu Educatie Zaanstreek) is opgericht in 1993, op initiatief van de Gemeente Zaanstad, naar aanleiding van een kerntakendiscussie.

NME Zaanstreek kreeg het beheer over een (grote) kinderboerderij (anno 1967), het (enige) schooltuinencomplex (anno 1930), een heemtuin (anno 1955) en het biologisch lescentrum (anno 1978). In 1999 werd -na overleg met de Federatie van Zaanse Natuurliefhebbers- ook het beheer van Natuurmuseum E. Heimans (anno 1955) overgenomen. En vanaf 2004 tot 2016 beheerde de stichting een onderdeel “Onderzoek & Advies”. Een centraal punt in Zaanstad, waar burgers, organisaties en de gemeente zelf terecht konden met vragen over natuur- en milieuzaken. In 2016 is Onderzoek & Advies vervallen en richt het ZNMC zich weer op haar kerntaken natuur- en milieu educatie, recreatie en beheer. In de statuten is opgenomen dat dit zonder winstoogmerk gebeurt.

Wij zijn een ANBI instelling: RSIN/fiscaalnummer 801886156.

Wie zijn wij?
Paul Laport, directeur-bestuurder
Kitty Bos, educatief medewerker
Jeroen Buijs, beheerder Heemtuin
Jacqueline Smit, beheerder Schooltuinen
Annemieke van der Velde, assistent beheerder Schooltuinen
Jan Renes, beheerder Stadsboerderij
Carina Wijhenke, assistent beheerder Stadsboerderij
Martine de Jonge, assistent beheerder Stadsboerderij
Marco Verburg, onderhoudsmedewerker Stadsboerderij
Margriet Oosting, vertrouwenspersoon (onbezoldigd)

Directeur-bestuurder en overige medewerkers zijn aangesteld en ontvangen salaris conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Zij worden ondersteund door ongeveer 80 vrijwilligers!

Raad van Toezicht
Eric Hoorn
Jan Heijink
Dick van de Geer
Henk Rijksen
Nic Grandiek

De leden van de Raad van Toezicht voeren hun functie onbetaald uit.