Dorine in kraam

NME

Groene schoolpleinen

30 juni 2022

Sinds een paar maanden is Dorine Krekelberg namens het ZNMC betrokken bij het vergroenen van de schoolpleinen in Zaanstad. Zij richt zich vooral op het educatieve deel. Hoe kun je het schoolplein gebruiken als een extra schoollokaal. Hieronder vertelt ze over de voortgang:
“Graag houd ik u op de hoogte van de voortgang van mijn werkzaamheden als (natuur)onderwijs- specialist bij het Zaans Natuur & Milieu Centrum. Veel scholen in Nederland zijn op dit moment bezig met de aanleg van een groen schoolplein. Het ZNMC wil scholen hierbij ondersteunen door een concreet natuureducatief lesprogramma te ontwikkelen dat seizoensgebonden is en aangevuld wordt met taal- en rekenthema’s. Het programma gaat een mooie groene brug vormen tussen buiten en binnen, zodat het plein en de directe schoolomgeving actief onderdeel worden van de identiteit en jaarprogramma’s van de school. 
Ik heb inmiddels met een aantal scholen contact gelegd en merk dat het plan zeer positief wordt ontvangen. Een deel van het programma staat inmiddels in de grondverf. ICBS De Windroos is proefschool en hun leerkrachten kijken en denken mee. Samenwerking is doeltreffend en zorgt voor de juiste aansluiting bij wat een school wil!
Bij het ontwerpen van het programma put ik uit mijn eigen ervaring, deels vertaal ik lesonderwerpen uit de methodieken die de scholen gebruiken. Soms laat ik me inspireren door een foto die ik ergens zie of zoek ik tussen alles wat er op internet over te vinden is. Een laatste ingrediënt is toevoeging van stukjes Zaanse cultuur/natuur, zoals het veenweidegebied, typische Zaanse gebruiken en natuurlijk de Zaanse taal.
Het is mijn doel om een laagdrempelig aanbod bij scholen neer te leggen zodat het mogelijk is om zonder extra inspanning een les buiten uit te voeren, en het niet ten koste gaat van het binnenprogramma.
Om dit doel te bereiken bieden we in het voorjaar van 2023 een training aan waarbij de uitvoerders van de buitenlessen leren hoe ze een buitenles kunnen geven. Bij deze training werk ik samen met het IVN. Zaken waarop we samen een antwoord moeten vinden zijn: Wat is er anders dan een binnenles? Hoe houd ik de controle over de groep? Ik weet niets over natuur, hoe kan ik dan natuureducatie geven? Verlies ik niet teveel tijd hiermee?
Ik hoop dat u door het lezen van dit artikel even enthousiast wordt als de leerkrachten van basisschool de Windroos. Heeft u vragen, tips, of aanvullingen, neemt u gerust contact met me op.”
Dorine Krekelberg (ZNMC) werkt op maandag en woensdag en is alle werkdagen bereikbaar op 06 52629245, en via e-mail: d.krekelberg@znmc.nl