Summerschool

Natuurmuseum

Summerschool

25 augustus 2023

Onder de naam “summerschool” organiseert de gemeente een aantal thema-bijeenkomsten. Onze projectleider Ronald de Vries hield een presentatie over onze nieuwbouw. Hij vertelde over de hobbels die je tegenkomt als je circulair wilt bouwen (verouderde regelgeving, tekorten aan materialen, tegenvallende kwaliteit materialen, enzovoort) en dat er nog een hele wereld te winnen is. Gelukkig begrijpen steeds meer organisaties het belang van hergebruik van grondstoffen.
Bij deze bijeenkomst waren bijna 20 mensen aanwezig. Een aantal van hen is uit de bouwwereld afkomstig en wil graag een bijdrage leveren aan ons bouwproject. Met een flinke groep bezochten we na de bijeenkomst nog de plek waar ons nieuwe gebouw komt te staan. Ronalds college ging daar nog even door. Hij vertelde over de kanaalplaten (die deels niet meer herbruikbaar zijn), over ‘groene’ funderingspalen en het nog beter natuur-inclusief bouwen. Het was een leerzaam middagje!