bhv brand martine

NME

BHV-cursus

28 oktober 2022

Jaarlijks ontvangen wij meer dan 150.000 bezoekers op onze locaties. Gelukkig gebeuren er zelden incidenten, maar het is belangrijk om daar wel professioneel op voorbereid te zijn. Afgelopen donderdag heeft een aantal medewerkers (van ons en Odion) en vrijwilligers een bhv-cursus gevolgd. Tijdens de cursus werd volop aandacht besteed aan gevaarlijke situaties. Wat kun je doen om gevaar te vermijden? Welke handelingen moet je verrichten wanneer er toch iets mis gaat?
De dag begon met een EHBO-training. Wanneer en hoe verbind je mensen? Hoe herken je een beroerte of andere ernstige aandoeningen? Er is geleerd om te reanimeren en te beademen, om bloed te stelpen en om vooral ook je gezonde verstand te gebruiken bij incidenten.
In de middagsessie kwam het onderwerp brandbestrijding aan bod. Ook dat leverde veel nuttige informatie (en mooie foto’s!) op. Over een paar weken volgt nog een tweede sessie voor andere medewerkers en vrijwilligers. Zo blijft het ZNMC beschikken over voldoende bhv-ers op alle locaties.