Margriet Oosting_2

Projecten

Protocol vertrouwenspersoon

23 februari 2023

We hebben er al eerder over bericht, maar nu is het officieel geworden. Het ZNMC heeft in de persoon van Margriet Oosting een vertrouwenspersoon aangesteld. We vinden het ontzettend belangrijk dat onze medewerkers en vrijwilligers in een veilige situatie hun werkzaamheden kunnen verrichten. En wanneer er zich toch problemen voordoen, dat zij zich tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon kunnen wenden.
Margriet kan worden ingeschakeld door alle medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij het ZNMC. Ze zal desgevraagd ondersteuning bieden en proberen, samen met degene die haar hulp heeft ingeschakeld, tot een goede oplossing te komen. Margriet heeft eerder als vertrouwenspersoon voor de GGD gewerkt. In het bijgevoegde protocol staat hoe ze te bereiken is en wat zoal haar taken en bevoegdheden zijn.