Rene tuijn handen

Natuurmuseum

Nieuwbouw weer dichterbij

9 november 2022

Vorige week is de nieuwbouw weer een stap dichterbij gekomen. In het gemeentehuis schudden René Tuijn (wethouder Duurzaamheid en Ruimtelijke Ontwikkeling) en Paul Laport (directeur ZNMC) elkaar enthousiast de hand. Het college heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen, en dat besluit ligt nu zes weken voor belanghebbenden ter inzage.
Het nieuwe gebouw was tot vorig jaar in gebruik als schoolgebouw in Assendelft. Destijds was het neergezet als tijdelijke locatie én daardoor zijn bijna alle materialen (meer dan 80%!) nog goed te hergebruiken. In het nieuwe gebouw komt kantoorruimte voor het ZNMC, een nieuw museum, twee groepen kinderopvang én een aantrekkelijke horecavoorziening. Het gebouw zal zo duurzaam en klimaatneutraal mogelijk worden gebouwd. Er komen meer dan 150 zonnepanelen op het dak en er zal ook extra aandacht worden besteed aan ruimten voor vogels en vleermuizen. Rondom het gebouw zal de omgeving zo klimaatbestendig mogelijk worden ingericht.
“Door dit multifunctionele gebouw wordt onze locatie nog aantrekkelijker. Een Stadsboerderij, natuurspeelplaats, schooltuinen, kinderopvang, horeca, een gloednieuw museum – kortom, een prachtige ontmoetingsplek voor jong en oud!”
Zonder vertraging kan de bouw begin 2023 een aanvang nemen en hopelijk eind 2023 gerealiseerd zijn.