079

15.000 Laag Hollanders!

Het Zaans Natuur & Milieu Centrum heeft zich ten doel gesteld om in een periode van 4 jaar (2014-2017) 15.000 Zaanse basisschoolkinderen en hun begeleiders kennis te laten maken met het veenweidelandschap en de daar aanwezige natuurwaarden. In de wetenschap dat veel stadskinderen geen gelegenheid hebben of krijgen om in deze gebieden te komen. Met vaarexcursies, landschapsbeheer en lesmateriaal scheppen we waardering, betrokkenheid en draagvlak bij een generatie, die in de toekomst...
20190213_PFB5957-1024px-Foto-Pascal-Fielmich

De Milieu inspecteur

Educatief medewerker Flip Valk maakt de komende tijd als milieu-inspecteur tientallen schoolklassen op speelse wijze wegwijs in de wereld van afvalscheiding en hergebruik. Dit gebeurt in opdracht van en in samenwerking met HVC en Gemeente Zaanstad. Afvalscheiding aan de basis is een belangrijk maatschappelijk speerpunt.
aankomst schaapskudde

Schapenbegrazing als ecologisch groenbeheer

In het voorjaar van 2013 is op initiatief van het ZNMC gestart met een proefjaar in de gemeente Zaanstad. De schapen van Landschapsbeheerbedrijf Rinnegom functioneren nu al enkele jaren als alternatieve grasmaaiers voor de groenstroken van het Westerwindpad. In plaats van machinaal maaien worden de bermen van april tot en met de maand oktober 'gemaaid' door 250 Veluwse heideschapen.
RC-logo-vierkant-klein

Repair Café Zaandam

In het kader van duurzaamheid en met de slogan 'Weggooien? Mooi niet!' wordt er sinds september 2013 elke derde vrijdag van de maand een Repair Cafe georganiseerd in de grote stal van stadsboerderij Darwinpark. Mensen kunnen hier naartoe komen met kapotte spullen om deze samen met handige vrijwillige reparateurs weer in orde te (laten) maken.