079

15.000 Laag Hollanders!

Het Zaans Natuur & Milieu Centrum heeft zich ten doel gesteld om in een periode van 4 jaar (2014-2017) 15.000 Zaanse basisschoolkinderen en hun begeleiders kennis te laten maken met het veenweidelandschap en de daar aanwezige natuurwaarden. In de wetenschap dat veel stadskinderen geen gelegenheid hebben of krijgen om in deze gebieden te komen. Met vaarexcursies, landschapsbeheer en lesmateriaal scheppen we waardering, betrokkenheid en draagvlak bij een generatie, die in de toekomst...
20190213_PFB5957-1024px-Foto-Pascal-Fielmich

De Milieu inspecteur

Educatief medewerker Flip Valk maakt de komende tijd als milieu-inspecteur tientallen schoolklassen op speelse wijze wegwijs in de wereld van afvalscheiding en hergebruik. Dit gebeurt in opdracht van en in samenwerking met HVC en Gemeente Zaanstad. Afvalscheiding aan de basis is een belangrijk maatschappelijk speerpunt.
aankomst schaapskudde

Schapenbegrazing als ecologisch groenbeheer

In het voorjaar van 2013 is op initiatief van het ZNMC gestart met een proefjaar in de gemeente Zaanstad. De schapen van Landschapsbeheerbedrijf Rinnegom functioneren nu al enkele jaren als alternatieve grasmaaiers voor de groenstroken van het Westerwindpad. In plaats van machinaal maaien worden de bermen van april tot en met de maand oktober 'gemaaid' door 250 Veluwse heideschapen.
Water van de Zaan Studio Arnold van der Zee

Wateronderzoek slootwater

Eind 2016 werd in het stadhuis de uitslag van een grootscheeps slootwateronderzoek in de Zaanstreek overhandigd aan wethouder Leny Vissers. Het onderzoek is een initiatief van het Zaans Natuur & Milieu Centrum i.s.m. het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en is de afgelopen voorzomer verricht door ongeveer 1.500 leerlingen van 25 basisscholen. Onderzocht zijn het zuurstofgehalte, het ammoniakgehalte en het fosfaatgehalte. Ditzelfde onderzoek is bijna 30 jaar geleden op eenzelfde wijze met...