cover Atlas Oer-IJ

Natuurmuseum

Alles over ’t Oer-IJ

16 januari 2020

Net als vorig jaar besteden wij in 2020 aandacht aan het Oer-IJ. Op zes dinsdagavonden (van 18 februari t/m 24 maart) worden er colleges georganiseerd waarin de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de Zaanstreek centraal staat. Er is volop aandacht voor de voorganger van het IJ en het Noorzeekanaal, het Oer-IJ. Op twee zaterdagen (7 maart en 28 maart) vinden er ook excursies plaats in het buitengebied.
Deelname aan de reguliere cursus kost € 100,- (inclusief cursusboek en koffie/thee). Voor de aanvullende module ‘Gidsen’ (waarbij je wordt geleerd de kennis over te dragen op anderen) wordt € 22,50 in rekening gebracht. Het zou fantastisch zijn als de cursus nieuwe Oer-IJ rondleiders/gidsen oplevert!
De bijeenkomsten vinden plaats in het Natuurmuseum van Zaans Natuur & Milieu Centrum, Thijssestraat 1, 1504 LB in Zaandam. De avonden starten om 19.30 uur en worden afgesloten rond 21.30 uur. De introductiecursus wordt georganiseerd door de Stichting Oer-IJ in samenwerking met het ZNMC. Aanmelding kan via de website: https://www.oerij.eu/wat-doen-wij/de-oer-ij-academie/gidsencursus/ Meer informatie ook over de succesvolle, informatieve Atlas Oer-IJ (2018): https://www.oerij.eu/wat-doen-wij/oerij-atlas/bestellen/