Donateurschap

Niet alleen helpen donateurs ons werk mogelijk te maken maar natuurlijk staat daar voor hen ook iets tegenover. Als donateur (evt. met partner en/of kinderen) geniet u gratis entree in het natuurmuseum, ontvangt u regelmatig informatie over activiteiten.

Aanmelden als donateur kan persoonlijk bij het natuurmuseum, de stadsboerderij of de heemtuin door middel van registratie en een donatie van tenminste : € 20,-.
Daarnaast kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen om u te registreren en de donatie over te maken op bankrek.nr. NL50ABNA0833382047 ten name van Zaans Natuur & Milieu Centrum, onder vermelding van naam en adres.

Wij zijn een ANBI instelling: RSIN/fiscaalnummer 801886156