IMG_8812 bew

Schooltuinen

Wéér een nieuw hotel in Zaanstad

17 juli 2018

Op dinsdag 10 juli is een nieuw hotel geopend in Zaanstad. Locatie: het schooltuinenterrein in het Darwinpark te Zaandam. De Partij van de Dieren schonk de schooltuinen en nieuw, zelfgemaakt insectenhotel. Om te benadrukken dat het niet goed gaat met de biodiversiteit. En de insecten  -die de basis vormen van de voedselketen-  maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Wist u bijvoorbeeld dat alle mieren ter wereld op de weegschaal ongeveer evenveel wegen als alle mensen op aarde … Verder is bekend dat insecten  -waaronder bijen-  van groot belang zijn voor de bestuiving en bevruchting van planten, struiken en bomen. En vele van die gewassen spelen weer een onmisbare rol in onze voedselvoorziening. Op de schooltuinen in Zaandam verzorgen ongeveer 400 basisschoolleerlingen jaarlijks hun eigen tuintje, vol met gezond voedsel. En ze leren er werkenderwijs een heleboel bij, waaronder het bovenstaande. Het Zaans Natuur & Milieu Centrum streeft naar een tweede schooltuinenterrein t.b.v scholen in Zaanstad-noord.

Tuinleidster Jacqueline Smit is in haar nopjes met de aanwinst, die door een delegatie van de PvdD  -waaronder raadslid Judith Raa-  werd overhandigd.