bioles-Productles

NME

Praktisch natuuronderwijs op de (basis-)school

Het ZNMC ondersteunt al ruim 25 jaar de Zaanse basisscholen door middel van  praktische activiteiten op het gebied van natuur en milieu. Alle Zaanse basisscholen maken veelvuldig gebruik van het lescentrum. D.m.v. lessen, excursies en leskisten worden jaarlijks ca. 30.000 schoolkinderen bereikt.

Het ZNMC voert ook educatieve activiteiten uit voor ondermeer Staatsbosbeheer, het Waterschap Noordhollands Noorderkwartier en de Dienst Stadsbedrijven van de Gemeente Zaanstad.

Jaarlijks wordt een educatief aanbod t.b.v. het basisonderwijs uitgebracht.