Kleine Wildernis – foto Jessica de Lepper

NME

Kleine wildernis aangelegd

11 december 2015

Afgelopen week plantten leerlingen van De Gouw en de Vrije School in het Darwinpark de eerste Kleine Wildernis van Europa aan. Daarbij kregen ze hulp van IVN, Hoek Hoveniers, het Zaans Natuur en Milieu Centrum en de Gemeente Zaanstad. De Kleine Wildernis volgt de revolutionaire Miyawaki-bosbouwmethode van Shubhendu Sharma. Deze bossen zijn 30 keer dichter begroeid en 100 keer biodiverser dan traditionele boomplantages, en groeien 10 keer zo snel.

Op maandag startte de aanleg van de Kleine Wildernis, een dichtbegroeid oerbos van 200 m2. Eerst werd de grond gereed gemaakt. Daarna begon het leukste werk, volgens leerlingen van groep 7b van OBS De Gouw en klas 5 van De Vrije School Zaanstreek. Zij zetten samen met vrijwilligers de bomen in de aarde. Deze leerlingen hebben het bos – dicht bij hun school – geadopteerd. Het planten alleen al was spannend, en dan wordt het ook nog eens ‘hun bos’. Gijs en Benjamin (beiden 10) van Vrije School Zaanstreek: “We vinden het heel vet. Dit voelt als ons bos!” Gijs: “Als ik hier later als ik ouder ben langsloop, dan weet ik dat ik deze bomen heb geplant. Daar denk ik dan aan.

Vrijwilliger Fred Roovers plant samen met een groep meisjes van OBS De Gouw een aantal bomen. Hij legt geduldig uit welke bomen de grond in gaan. Roovers: “Ik vind dit een erg leuk plan, en ben benieuwd of het gaat lukken. De traditionele manier van planten kennen we. Dit proberen en kijken of het werkt kan ik alleen maar steunen. Het samen planten van bomen met kinderen maakt indruk op ze, dat blijft ze hun leven lang bij. Deze kinderen voelen zich verbonden met dit bos.

Op afstand krijgen de planters hulp van Shubhendu Sharma, die met zijn organisatie Afforestt over de hele wereld Kleine Wildernissen aanlegt. Het bos in Zaandam is het eerste bos in Nederland dat volgens de Miyawaki-methode wordt aangelegd. Het is een experiment om te kijken of deze manier van bosbouw ook in Nederland werkt. Naast de Kleine Wildernis wordt een controlebos aangelegd. Zo kan vergeleken worden welk bos het beste groeit. Kennisinstituut Alterra onderzoekt het effect van beide plantmethodes op snelheid van groei en de toename van biodiversiteit beide bossen.

Een Kleine Wildernis stimuleert biodiversiteit, maar dat is niet het enige beoogde effect. Met de Kleine Wildernis wordt ook gewerkt aan een vergrote waterberging en een betere luchtkwaliteit. Meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en minder stressgerelateerde klachten. De Kleine Wildernis prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. Dat is belangrijk, omdat door onder andere verstedelijking en mediagebruik de afstand tussen mens en natuur groter is dan ooit.

IVN, de gemeente Zaanstad, het Zaans Natuur & Milieu Centrum, Hoek Hoveniers en bomenexperts van de KNNV werken samen aan de realisatie van de eerste Kleine Wildernis van Nederland.

Foto: Aanplant Kleine Wildernis, © Jessica de Lepper.