Afval Exp.5 foto Wim Giebel

Natuurmuseum

Gasten in het Natuurmuseum

7 maart 2017

Op donderdag 2 maart jl. ontving het Natuurmuseum een aantal gasten, die een aandeel hadden in de lesactiviteit bij de wisselexpositie “Afval Experience”.

Wethouder Leny Vissers-Koopman wees de kinderen van groep 6 van CBS Het Baken  -één van de 80 schoolklassen, die de expo bezoeken-  op de kwalijke effecten van zwerfafval. Ze gaf ook informatie over de gemeentelijke actie “Schoon in mijn wijk”, waarbij maatschappelijke organisaties zoals scholen, de kans krijgen om wat bij te verdienen door het scheiden van afval en het schoonhouden van de directe omgeving.

Voor meer info zie ook: http://zaanstad.supportervanschoon.nl

De tweede gast was Edwin ter Velde. Deze inwoner van Zaanstad demonstreerde de kinderen wat je met plastic afval allemaal kan doen. Wat voor veel grondstoffen geldt, geldt ook voor afvalplastic. Het kan (deels) opnieuw gebruikt worden. Edwin bereidt  momenteel een Zuidpoolexpeditie voor  -Clean2Antarctica-  waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van een voertuig, opgebouwd van afvalplastic en rijdend op zonne-energie. Hij riep de kinderen op om hem en zijn teamgenoten aan te moedigen d.m.v. een bericht met een duurzame boodschap, voor een schonere wereld.

Voor meer info zie ook: http://clean2antarctica.nl/stadsjutten

Op zondag 9 april zijn teamleden van “Clean2Antarctica” in het Natuurmuseum aanwezig om het publiek te informeren over hun duurzame expeditie en met name over de totstandkoming van hun zuidpoolvoertuig.