afval experience 1

Wisselexposities 2019

Januari t/m maart: “Dino’s”
Een voorheen al succesvolle, interactieve tentoonstelling over dieren, waarvan men nog altijd beweert, dat ze allen zijn uitgestorven. Maar is dat wel zo?

April t/m juli: “Rode oortjes”
Een tentoonstelling over de voortplanting bij plant, dier en (vooral) mens. U begrijpt, een uiterst boeiend onderwerp, met verrassende antwoorden op prangende vragen. Aan de hand van opdrachten kan de expo worden verkend. Vooral geschikt voor ouders en hun kinderen (vanaf ongeveer 10 jaar oud), die seksuele voorlichting serieus nemen, maar ook een beetje met een knipoog.

September t/m half december: “Toverbodem”
Een sfeervolle, interactieve expositie voor jonge kinderen. Met behulp van een toverstokje en een opdrachtencircuit komen bezoekers meer te weten over de belangrijke betekenis van bodemdieren.

Vanaf half december: “Afval Experience”                                                                                                                                                                                                Deze experience voor kinderen van 6 tot 12 jaar gaat op een leuke interactieve manier in op het zwerfafvalprobleem en in het verlengde daarvan op afvalscheiding en recycling. Een serieus onderwerp, met plezier gebracht, en met een hoopvol perspectief.