aankomst schaapskudde

Schapenbegrazing als ecologisch groenbeheer

In april 2013 is op initiatief van het ZNMC gestart met een proefjaar in de gemeente Zaanstad. Sindsdien functioneren de schapen van Landschapsbeheerbedrijf Rinnegom als alternatieve grasmaaiers voor de groenstroken van het Westerwindpad. In plaats van machinaal maaien wordt een deel van de bermen van april tot en met de maand oktober ‘gemaaid’ door 250 Veluwse heideschapen. De inzet van schapen scheelt brandstof en CO2-uitstoot en het is ook goed voor de biodiversiteit. Schapen grazen geleidelijk zodat niet alles wordt plat gemaaid en bloemen en planten meer kans krijgen. Dat is ook goed voor insecten en die trekken weer vogels aan. De kosten van de inzet van schapen zijn ongeveer gelijk aan het maaien met machines, maar het kan zelfs een besparing opleveren, als voorheen gazonbeheer werd uitgevoerd. En, niet te vergeten…… het is natuurlijk een prachtig schouwspel om de schapen, de hond en de herder aan het werk te zien.

Gemeente Zaanstad heeft daarom reeds in 2015 besloten de proefperiode te wijzigen in bestendig beheer. De kans is groot dat u in de toekomst ook elders in de gemeente schapen ziet grazen.