Cover-kleur

Natuuratlas Zaanstad

In de Natuuratlas Zaanstad is op een samenhangende wijze een groot aantal gegevens over de natuur in Zaanstad bijeengebracht. Hierdoor is er voor het eerst een compleet overzicht ontstaan van de natuur in de polder, het water en het stedelijk gebied. Door middel van kaarten, tabellen en foto’s wordt informatie gegeven over de bijna 5000 dier- en plantensoorten die op het grondgebied van Zaanstad zijn aangetroffen. Deze atlas vormt een uniek naslagwerk over de Zaanse natuur voor natuurliefhebbers, beheerders, beleidsmakers en scholieren. Uniek, omdat wij in Nederland geen andere gemeente kennen, waar de aanwezige natuur zo compleet is geïnventariseerd. Uniek ook, omdat één en ander is vervat in een fraai geïllustreerd boekwerk, toegankelijk voor een breed publiek. De atlas is tot stand gekomen met medewerking van alle betrokken terreinbeheerders en dankzij de inzet van talloze vrijwilligers. De gebruikte foto’s zijn grotendeels afkomstig van plaatselijke fotografen. De verzamelde gegevens en de daaraan ontleende kaarten zijn digitaal beschikbaar voor de gemeente Zaanstad en worden benut voor toekomstig milieubeleid en groenbeheer.

Uitgave oktober 2012

Prijs: € 39,95,-

Verkooppunten:
De atlas is vrijwel uitverkocht. Er zijn nog enkele exx., uitsluitend verkrijgbaar via Natuurmuseum E. Heimans – Thijssestraat 1 Zaandam (geen pin aanwezig, contante betaling)