weggooien is zonde

Projecten

ZNMC in statiegeldalliantie

17 oktober 2018

Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Daarom moet in Nederland en België statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes worden ingevoerd.

Burgers en organisaties vragen een oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van grondstoffen. Statiegeld is een essentieel onderdeel van deze oplossing. Maar de rijksoverheid draalt en schuift goede oplossingen voor zich uit. Daarom is in 2017 de Statiegeldalliantie opgericht. Sinds de regering Rutte III begin maart besloot om de industrie twee jaar uitstel te geven, hebben zich nog tientallen nieuwe gemeenten en organisaties aangemeld bij de Statiegeldalliantie. Samen vertegenwoordigen alle aangesloten Nederlandse gemeenten inmiddels 15,6 miljoen inwoners; 328 gemeenten, 86 procent van alle Nederlandse gemeenten, dringen er bij de regering op aan om statiegeld uit te breiden tot alle plastic flessen én blikjes. Ook 8 van de 12 Nederlandse provincies en 20 van de 21 waterschappen melden zich aan als partner bij de Statiegeldalliantie. Het ZNMC heeft zich vorig jaar bij de alliantie aangesloten. Met uw organisatie ook aansluiten? Voor meer info, zie https://statiegeldalliantie.org/