Logos-ZNMO

Zaans Natuur en Milieu Overleg

Het Zaans Natuur- en Milieu Overleg is zoals de naam al aangeeft een (openbare) overlegvorm en geen organisatie. Openbaar wil zeggen dat alle verenigingen, organisaties of verbanden op gebied van natuur en milieu kunnen en mogen deelnemen aan de vier vergaderingen per jaar. In het overzicht van Zaanse milieu- en natuurorganisaties neemt het ZNMO een eigen onafhankelijke positie in naast de Gemeente Zaanstad de Milieufederatie Noord Holland en het Zaans Natuur en Milieu Centrum. Het ZNMO ontvangt geen subsidie.

Rol van het ZNMO

Het ZNMO vervult hoofdzakelijk een netwerkfunctie voor de deelnemende leden. Wetenswaardigheden worden uitgewisseld en ontwikkelingen gedeeld, nieuwtjes besproken en activiteiten gemeld. Zo worden over en weer adviezen gegeven en mogelijk onderlinge hulp aangeboden, over het algemeen binnen het bestek van het overleg zelf.

Daarnaast zet het ZNMO zich in om:

  • Thema’s als duurzaamheid, milieu, natuurbeheer etc. aan de orde te stellen
  • Nieuwsverspreiding op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid te bevorderen
  • Gemeente Zaanstad van advies te voorzien

Overzicht vergaderdata 2018

Datum Tijd Plaats  
Woensdag 14 maart 19:45 uur Kleine Tocht 4   Zaandam
Woensdag 13 juni 19:45 uur Kleine Tocht 4   Zaandam
Woensdag 12 september 19:45 uur Kleine Tocht 4   Zaandam
Woensdag 12 december 19:45 uur Kleine Tocht 4   Zaandam

Deelnemende organisaties