Water van de Zaan Studio Arnold van der Zee

Wateronderzoek slootwater

Eind 2016 werd in het stadhuis de uitslag van een grootscheeps slootwateronderzoek in de Zaanstreek overhandigd aan wethouder Leny Vissers. Het onderzoek is een initiatief van het Zaans Natuur & Milieu Centrum i.s.m. het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en is de afgelopen voorzomer verricht door ongeveer 1.500 leerlingen van 25 basisscholen. Onderzocht zijn het zuurstofgehalte, het ammoniakgehalte en het fosfaatgehalte. Ditzelfde onderzoek is bijna 30 jaar geleden op eenzelfde wijze met ons door schoolkinderen uitgevoerd. Er is de afgelopen decennia door gemeente, Hoogheemraadschap en bedrijfsleven veel geinvesteerd in milieuvriendelijker waterbeheer. En dat is terug te vinden in de uitslag. Was de uitkomst van de onderzochte watermonsters 30 jaar terug nog voor 50% slecht en 50% matig, in 2016 was ruim 50% goed en nog een kleine 50% matig. Een flinke stap voorwaarts, dus. De uitslag werd op kaart (zie onderaan de pagina) overhandigd door leerlingen van OBS De Mei, een school die zowel in 1987 als in 2016 aan het wateronderzoek deelnam en van wie de uitslag in 1987 “slecht” en in 2016 “goed” was. Daar waren de kinderen blij mee, want ze zwemmen geregeld in het onderzochte Zaanwater (hoewel dat volgens de wethouder eigenlijk verboden is). Ook hoogheemraad Rob Veenman was in z’n nopjes met  het project en de uitslag.

In het kader van het educatieve waterproject zijn 1.500 andere leerlingen op bezoek geweest bij de Rioolwaterzuivering in Zaandam, voor een “verhelderende rondleiding met een luchtje”. In totaal namen dus 3.000 kinderen deel aan dit project.

Bijlagen