079

15.000 Laag Hollanders!

Het Zaans Natuur & Milieu Centrum heeft zich ten doel gesteld om in een periode van 4 jaar (2014-2017) 15.000 Zaanse basisschoolkinderen en hun begeleiders kennis te laten maken met het veenweidelandschap en de daar aanwezige natuurwaarden. In de wetenschap dat veel stadskinderen geen gelegenheid hebben of krijgen om in deze gebieden te komen.

Met vaarexcursies, landschapsbeheer en lesmateriaal scheppen we waardering, betrokkenheid en draagvlak bij een generatie, die in de toekomst de verantwoordelijkheid voor de Laag Holland gebieden zal dragen. De vaarexcursies vonden jaarlijks plaats in het Guisveld (onderdeel van de Polder Westzaan) en het Oostzanerveld.

Dit alles gebeurde met toestemming van -en in samenwerking met- terreinbeheerder Staatsbosbeheer. SBB stelde tevens wettelijk goedgekeurd, varend materieel beschikbaar, alsmede technische ondersteuning. De Provincie Noord-Holland stelde een projectsubsidie beschikbaar. Het ZNMC verzorgde deskundige gidsen en schippers met een geldig vaarbewijs, in veel gevallen vrijwilligers. Tevens droeg het ZNMC zorg voor de verdere organisatie: contacten met media, werving, inschrijving, inroostering, lesmaterialen en drukwerk. Het doel  -15.000 deelnemers-  is dankzij alle medewerkenden gehaald; in de afgelopen 4 jaar zijn 15.300 kinderen en begeleiders meegevaren.

Alhoewel het project is afgelopen blijft het ZNMC i.s.m. SBB boottochten voor scholen door de veenweide uitvoeren, ook vanwege de grote belangstelling.