079

NME

4.500 veendansers

6 juni 2017

In de maanden april en mei heeft het Zaans Natuur & Milieu Centrum i.s.m. Staatsbosbeheer zo’n 125 Zaanse schoolklassen rondgevaren in natuurgebied het Guisveld. Dat komt neer op ongeveer 4.500 kinderen met hun leerkrachten en ouders.

Behalve met de vogelrijkdom maakten de deelnemers ook kennis met de originele, slappe Zaanse veenbodem. Halverwege de tocht wordt altijd uitgestapt bij een zg. trilveen, waar men gezamenlijk hossend en dansend de grond onder de voeten ziet trillen en golven.

De rondvaarten in de Zaanse veenweide maken jaarlijks onderdeel uit van het educatief aanbod van het ZNMC. Het ene jaar varen we met de jongste kinderen, het andere jaar met de groepen 7/8. Het is een traditie die is gestart in 1983, nog voordat Staatsbosbeheer er z’n werkzaamheden begon. We vinden het belangrijk dat Zaankanters beseffen, welk een unieke natuur zich op hun grondgebied bevindt. De Polder Westzaan behoort tot de door Europa aangewezen en beschermde natuurgebieden met een zg. Natura 2000 status.