Cover-kleur

Natuuratlas Zaanstad

In de Natuuratlas Zaanstad is op een samenhangende wijze een groot aantal gegevens over de natuur in Zaanstad bijeengebracht. Hierdoor is er voor het eerst een compleet overzicht ontstaan van de natuur in de polder, het water en het stedelijk gebied. Door middel van kaarten, tabellen en foto’s wordt informatie gegeven over de bijna 5000 dier- en plantensoorten die op het grondgebied van Zaanstad zijn aangetroffen.
Water van de Zaan Studio Arnold van der Zee

Wateronderzoek slootwater

Op donderdag 1 december werd in het stadhuis de uitslag van een grootscheeps slootwateronderzoek in de Zaanstreek overhandigd aan wethouder Leny Vissers. Het onderzoek is een initiatief van het Zaans Natuur & Milieu Centrum i.s.m. het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en is de afgelopen voorzomer verricht door ongeveer 1.500 leerlingen van 25 basisscholen. Onderzocht zijn het zuurstofgehalte, het ammoniakgehalte en het fosfaatgehalte. Ditzelfde onderzoek is bijna 30 jaar geleden op eenzelfde...
Schaapskudde

Schapenbegrazing als ecologisch groenbeheer

In april 2013 is op initiatief van het ZNMC gestart met een proefjaar in de gemeente Zaanstad. De schapen van Landschapsbeheerbedrijf Rinnegom functioneren nu al enkele jaren als alternatieve grasmaaiers voor de groenstroken van het Westerwindpad. In plaats van machinaal maaien worden de bermen van april tot en met de maand oktober 'gemaaid' door 250 Veluwse heideschapen.
RC-logo-vierkant-klein

Repair Café Zaandam

In het kader van duurzaamheid en met de slogan 'Weggooien? Mooi niet!' wordt er sinds september 2013 elke derde vrijdag van de maand een Repair Cafe georganiseerd in de grote stal van stadsboerderij Darwinpark. Mensen kunnen hier naartoe komen met kapotte spullen om deze samen met handige vrijwillige reparateurs weer in orde te (laten) maken.
12