Over het ZNMC

Het Zaans Natuur en Milieu Centrum, voorheen stichting Natuur- en Milieu Educatie Zaanstreek, is opgericht in 1993, op initiatief van de Gemeente Zaanstad, naar aanleiding van een kerntakendiscussie.

NME Zaanstreek kreeg het beheer over een (grote) kinderboerderij (anno 1967), het (enige) schooltuinencomplex (anno 1930), een heemtuin (anno 1955) en het biologisch lescentrum (anno 1978). In 1999 werd -na overleg met de Federatie van Zaanse Natuurliefhebbers- ook het beheer van Natuurmuseum E. Heimans (anno 1955) overgenomen. En vanaf september 2004 gaf de stichting vorm aan een proefproject “Onderzoek & Advies”. Een centraal punt in Zaanstad, waar burgers, organisaties en de gemeente zelf terecht konden met vragen over natuur- en milieuzaken. In 2016, echter, is Onderzoek & Advies vervallen en richt het ZNMC zich weer op haar kerntaken natuur- en milieu educatie, recreatie en beheer. In de statuten is opgenomen dat dit zonder winstoogmerk gebeurt.

Wij zijn een ANBI instelling: RSIN/fiscaalnummer 801886156.

Wie zijn wij?
Tom Kisjes, directeur-bestuurder
Flip Valk, educatie
Jeroen Buijs, beheerder Heemtuin
Annemieke v.d. Velde, Schooltuinen
Jacqueline Smit, Schooltuinen
Jan Renes, beheerder Stadsboerderij Darwinpark
Carina Wijhenke, assistent Stadsboerderij Darwinpark
Martine de Jonge, assistent Stadsboerderij Darwinpark
Marco Verburg, onderhoud ZNMC

Directeur-bestuurder en overige medewerkers zijn aangesteld en ontvangen salaris conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Zij worden ondersteund door ongeveer 80 vrijwilligers!

Raad van Toezicht
Dick van de Geer
Nic Grandiek
Eric Hoorn
Els Rijkhoff

De leden Raad van Toezicht voeren hun functie onbetaald uit.