schapen rond vrije school 29-05-18 klein formaat

Stadsboerderij

Geknipt en geschoren

29 mei 2018

De schaapskudde die jl. zondag 27 mei tijdens het schapenscheerfeest op stadsboerderij Darwinpark is geschoren, graast nu op stukken grasland in het Darwinpark, zoals (op de foto) rond de Vrije School. Het gras waarop de schapen zijn gaan grazen stond al erg hoog en het kost de kudde daarom dit seizoen enige graasrondes om het gras goed af te grazen. De kudde zal dit jaar het park naar schatting drie keer bezoeken.

De kudde wordt begeleid door herder Erik van begrazingsbedrijf Rinnegom uit Egmond; hij wordt geassisteerd door dierverzorgsters Carina en Martine van stadsboerderij Darwinpark.

Het schaapscheerfeest trok ongeveer 1.400 bezoekers.